Usługi całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych

  - proponujemy usługi w zakresie utrzymania porządku
    i czystości dróg, chodników, placów itp. miejsc
  - w okresie zimowym oferujemy szereg usług związanych
    z utrzymaniem porządku w tymże okresie

  Usługi utrzymania terenów zielonych

  - proponujemy usługi w zakresie koszenia i grabienia trawników,
  - pielęgnacji żywopłotów ( strzyżenie i formowanie)
  - rekultywacji terenów zielonych

  Usługi lokalnego transportu towarowego

  - transport materiałów budowlanych
  - transport materiałów sypkich

  Usługi porządkowe

  - oferujemy usługi sprzątania piwnic, strychów, garaży itp. wraz
     z utylizacją odpadów
  - sprzątanie klatek schodowych

  Usługi komunalne

  - świadczymy usługi wywozu i utylizacji odpadów budowlanych,
    przemysłowych, wielkogabarytowych oraz pokrewnych

  Usługi konserwatorsko - remontowe

  - świadczymy usługi w zakresie prac konserwatorskich i remontowych
  - montaż i naprawy elementów placów zabaw, w tym również wymiana
    piasku w piaskownicach
  - prace brukarskie (układanie "polbruku", naprawa istniejących chodników)

  Inne

  - oferujemy również drobne usługi w zakresie prac ślusarsko- spawalniczych
    (produkcja metalowych wiat śmietnikowych, produkcja zabezpieczeń wnęk
    piwnicznych i wycieraczek metalowych)
P.H.U. Hutmar